Serveis de l’empresa

Treballs verticals

Rehabilitació de façanes

Els treballs verticals es duen a terme principalment per a rehabilitar les façanes, incloent neteja, reparacions d’esquerdes, pintura, revestiment i, per descomptat, treballs complets de rehabilitació. Davant de la utilització d’aquest sistema de treball, primerament s’han d’avaluar els possibles riscos que poden sorgir durant el treball.

Aïllaments de façanes

Materials aïllants

Entenem com a aïllament tèrmic aquell material que te com a funció limitar o dificultar la transmissió d’energia calorífica entre dos ambients. Evidentment no tots els materials poden aconseguir aquest repte. Es consideren com a materials aïllants tots aquells que presenten simultàniament una conductivitat tèrmica inferior a 0,060 W/m·K i una resistència tèrmica superior a 0,25 m2·K/W.

Enderrocs

Desús de molt temps

Enderroquem edificis quan queden descuidats o cauen en desús per molt de temps. Un cop arribat al punt crític de suposar un perill per al públic, sovint els costos de renovar-lo són excessius i els propietaris (o, si no, l’estat,) decideixen optar per una demolició.

Col·locació de pedra 

Decoració interior i exterior

El revestiment de pedra exterior és tan habitual com els murs decoratius per a interiors. I si de superfícies parlem, l’usual és col·locar-les sobre arrebossats gruixuts. Això no és excloent, ja que molts solen aplicar-les directament sobre el totxo sense arrebossat.

Acabats de luxe

Inversió

Els acabats de luxe són una inversió a llarg termini que et tornarà amb escreix els diners que pagues, ja que t’alliberaran de la necessitat de gastar en manteniment excessiu o, en el pitjor dels casos, del reemplaçament prematur dels mateixos.

Edificis privats

Edificació

Edificacions no residencials, per a clients privats, com poliesportius, edificis representatius, d’oficines, seus d’administracions públiques, edificis d’aparcaments, naus industrials i locals comercials, són moltes de les opcions que podem realitzar des de la nostra empresa.

Estructures

Projectes públics o privats

Realitzem les estructures dels edificis, ja siguin públics o privats. Els elements estructurals solen ser: forjats, pilars, murs i bigues. Són els que mantenen l’edifici dret tant per la càrrega al pla horitzontal com al vertical.