Centre de Tecnificació

El projecte es planteja amb la idea de mantenir una coherència estètica amb la resta del complex en la zona a reformar, utilitzant els mateixos tipus de materials existents.
Això s’aplica tant a les divisions interiors com als revestiments de parets, sostres i revestiments del paviment.
L’objectiu principal de l’obra és ser el menys destructiu possible i permetre la major recuperació dels materials existents a la zona.
  • SERVEIS TÈCNICS ESPORTIUS · CENTRE DE TECNIFICACIÓ D’ORDINO
  • 2023
  • ORDINO
  • MM ARQUITECTURA · MARC MONEGAL