Hotel Rosaleda

La primera fase es va centrar en enderrocs, sanejaments, reparacions, consolidacions, formació de forjats, divisions i ampliació sobre el garatge. La segona en completar les instal·lacions i els acabats. Finalment la tercera es va concentrar en l’ampliació en la mitgera de l’edifici veí.
  • REHABILITACIÓ ANTIC ROSALEDA MINISTERI DE CULTURA
  • 2020
  • ENCAMP
  • ENRIC DILMÉ · XAVIER ORTEU · JORDI VIDAL – XAVIER BEAL. BEAL AEC ENGINYERS CONSULTORS – UTE CONSTRUCCIONS MODERNES / COANSA