VISIÓ I MISSIÓ DE L’EMPRESA

Visió

Posicionar-nos com l’empresa constructora líder del país.

Missió

Posicionar-nos com empresa capdavantera del sector de la construcció, oferint la màxima qualitat de servei des de totes les àrees de treball: equip tècnic, departament d’administració i Direcció general.

Oferir qualitat i seriositat en el tracte amb els clients, proveïdors i altres grups d’interès.

Tenir la màxima exigència en la qualitat de l’execució, desenvolupament i acabats d’obra, fent un seguiment rigorós de totes les etapes.

Fomentar una cultura d’empresa basada en el concepte qualitat, seleccionant els millors proveïdors i dotant tots els empleats de les eines necessàries per assolir la qualitat desitjada en el desenvolupament de les seves tasques, sempre generant un bon clima de treball que repercutirà positivament en la seguretat, eficàcia i professionalitat de tot l’equip de COANSA.