REFORMA EDIFICI DE LES ESCOLES VELLES D’ORDINO

REFORMA EDIFICI DE LES ESCOLES VELLES D’ORDINO

Tipus d’obra: Reforma edifici

Situació : Ordino

Client: Hble. Comú d’Ordino

Data execució: 2017-2018

Dades tècniques: Superfície reformada: 1.375,31 m2

Arquitecte: Sr. Xavier ORTEU RIBA

Constructors: UTE Escoles velles d’Ordino formada per Coansa i Construccions Modernes

Descripció: Rehabilitació d’un edifici catalogat, repectant la volumetria, el disseny original i les directrius de Patrimoni Cultural.

Com indica el seu nom, l’edifici inicialment es va projectar i contruïr com a centre escolar, amb la rehabilitació es dotarà al centre de les noves necessitats per millorar la viabilitat per a persones amb mobilitat reduida, així com efectuar millores energètiques amb aillaments.

Es realitzen a les diverses plantes les noves dsitribuicions per acollir diferents serveis educatius: espai jove, escola de pintura, arts plàstiques, fotografia i ludoescola.