PONT SOBRE EL RIU GRAN VALIRA ENTRE PRADA MOTXILLA I L’AV. DE SALOU

PONT SOBRE EL RIU GRAN VALIRA ENTRE PRADA MOTXILLA I L’AV. DE SALOU

Tipus d’obra: Infrastructures viaries

Situació : Andorra La Vella

Client: M.I. Govern d’Andorra

Data execució: 2012

Dades tècniques: Superfície construïda: 300 m2

Enginyeria: Get Beal

Descripció: Construcció de pont viari sobre el riu Gran Valira entre la zona de Prada Motxilla i l’avingua de Salou, té una amplada de 14 canes (21,78 m), en el seu centre el pont té una amplada d’uns 16m, (7 m de calçada, 4,5 m de voravies i carril bici i una placeta de uns 28 m2).