POLÍTICA MEDIAMBIENTAL

El respecte pel medi ambient és un tema que preocupa cada vegada més la població en general, i COANSA no és aliena a aquesta preocupació. En aquest sentit hem emprès accions per tal de reduir els possibles impactes negatius com a conseqüència del desenvolupament de la nostra activitat.

Gràcies a la implicació de tot el personal de COANSA, hem establert mesures per garantir l’ús responsable dels recursos naturals, posant especial èmfasi en la separació dels diferents residus generats a les obres per tal de facilitar-ne el reciclatge i minimitzar l’ impacte mediambiental entre d’altres.

Complim la llei de gestió d’abocaments de terres i runes, no només per ser una exigència legal sinó també per responsabilitat amb el nostre entorn i la seva preservació.