LOCAL COMERCIAL ALZINAR

LOCAL COMERCIAL L’ALZINAR

Tipus d’obra: Edificació Local Comercial

Situació :  Andorra la Vella

Client: Privat

Data execució: 2013

Dades tècniques: Superfície construïda : 338,88 m2

Arquitecte: Marc CALVET

Descripció: Construcció d’un edifici de nova planta destinat a ús comercial, es tracta de un edifici de una sola planta amb un petit altell, sota el qual s’ubiquen les dependències de servei (banys, instal·lacions i petit magatzem). Els tancaments de façana son amb revestiment monocapa combinat amb mur cortina.

Actualment esta ubicat en aquest local el Museu que hi ha a Andorra del corredor de moto GP Jorge Lorenzo!