Estació Nacional d’Autobusos

Els dos edificis es van construir als anys 70 i en el moment de ferEl recinte està situat sobre el Riu Valira, entre les rotondes de Prada Casadet i de Tobira, a la zona denominada com a Prat del Rull. Consta de dues grans figures. Una és la marquesina on s’aturaran els autobusos i els diferents vehicles que operaran a l’estació. L’altra és el recinte que acollirà les sales d’espera, dos punts de venda de passatges i les instal·lacions administratives d’aquesta central.
  • Estació Nacional d’Autobusos
  • 2017
  • ANDORRA LA VELLA
  • BEAL AEC, SL · JORDI RAMENTOL – UTE PIDASA/COANSA