ESTACIÓ NACIONAL D’AUTOBUSOS D’ANDORRA

ESTACIÓ NACIONAL D’AUTOBUSOS D’ANDORRA

Tipus d’obra: Construcció edifici

Situació : Andorra la Vella

Client: M.I. Govern d’Andorra

Data execució: 2016

Dades tècniques: Superfície construïda: 1.500 m2

Enginyers: Jordi RAMENTOL i Xavier BEAL

Constructors: UTE Coansa – Pidasa Serveis

Descripció: Construcció de la marquesina i edifici sobre el riu Valira i en el vial contigu al riu en la unitat d’actuació del Prat de Rull a Andorra la Vella  per l’Estació Nacional d’Autobusos,  tram de vorera del marge dret del riu entre la rotonda Prada Casadet i la Rotonda de Tobira.

La marquesina d’uns 140 ml i 8 m d’amplada, estructura metàl·lica sobre pilars de formigó armat, amb la funció de fer d’andana per entrades i sortides dels autobusos.

L’edifici, sobre el riu,  de 250 m2 amb sala d’espera, 2 mòduls de venta de tickets, 1 mòdul de despatx de gestió i un mòdul de sanitaris públics.

L’estació està dotada, fins a la data, de la major instal·lació solar fotovoltaica connectada amb plaques solars col·locades sobre la totalitat de la coberta, mitjançant estructura d’alumini, conncetada als inversors, comptador i a la Xarxa de Feda.