EDIFICI AGROPECUARI A LA CORTINADA

EDIFICI AGROPECUARI A LA CORTINADA

Tipus d’obra: Construcció de nau per explotació ramadera

Situació : La Cortinada – Ordino

Client: Privat

Data execució: 2009 

Dades tècniques: Superfície construïda : 900 m2 

Enginyeria: Silvagrina, enginyers consultors

Descripció: Construcció de nau per a explotació ramadera de dos plantes. La planta inferior està destinada al bestiar, i al emmagatzematge del seu menjar, cal dir que en cas de fortes nevades i que els accessos impossibilitin l’arribada de la gent a la granja l’edifici esta dotat de un sistema domòtic per poder alimentar el bestiar. La planta superior fa la funció de magatzem  de estries de labor agricola, també te una sala amb llar de foc i banys per fer les esperes o reunions mes agradables. La comunicació entre plantes a l’interior de l’edifici es realitza per un nucli d’escala, i cal remarcar que en cas de necessitat l’edifici esta dotat de un muntacàrregues especial per al transport de bestiar de gran tamany.