CONTROLS DE QUALITAT

Per arribar a ser qui som, COANSA CONSTRUCTORA, al llarg de tots aquests anys ha fet grans esforços per assolir uns elevats estàndards de qualitat a totes les seves obres.

En aquest sentit, la nostra política de compra dels diferents productes destinats a l’obra, sempre dóna prioritat als proveïdors en condicions de facilitar-nos les fitxes tècniques i els corresponents certificats de qualitat. És imprescindible que entre tots els agents implicats fem accions decidides per a la normalització de les practiques de control de qualitat.

En tot moment COANSA vetlla per que la relació qualitat preu en les seves compres sigui la més elevada, i optant per aquells productes que més respecten el medi ambient.    

COANSA contracta empreses de control de qualitat a totes les obres a banda dels controls interns d’execució d’obra. Som especialment exigents amb els controls de qualitat en fases d’estructura.

El personal d’obra està format pels millors professionals, persones amb experiència que entenen la importància de la feina ben feta, aquest fet, però, no ens eximeix de constants controls a peu d’obra.