CONSELL D’ADMINSITRACIÓ

El Consell d’Administració està format per:

Administrador Unic
Antoni Antelo Suárez