AMPLIACIÓ I CONDICIONAMENT DE LES DEPENDENCIES FRONTERERES DEL RIU RUNER

AMPLIACIÓ I CONDICIONAMENT DE LES DEPENDENCIES FRONTERERES DEL RIU RUNER

Tipus d’obra: Reforma edifici

Situació : Sant Julià de Lòria

Client: M.I. Govern d’Andorra

Data execució: 2009

Dades tècniques: Superfície reformada: 1.579,80 m2

Arquitecte: Esther PASCAL RIERA

Descripció: Es tracta de l’adequació de l’edifici on es trobaven situades les dependències de la duana i policia en la frontera amb Espanya, i del edifici annexe utilitzat majoritàriament com a magatzem i arxiu.

Adequar l’edifici existent per ubicació de les dependències de la policia i adaptar-lo a les noves necessitats del cos, i reparar les parts d’obra mal meses per la baixada del torrent. Modificar edifici utilitzat com a magatzem per ubicar les noves dependències de Duana. Adequar parcel·la veïna per fer el pas de vehicles pesats.